על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים דומים של  ארון הברית

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
נמצאו: 55 פריטים בנושא זה.
שמע
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
תרביץ
לשאלת ריכוז הפולחן בישראל
 

מילות המפתח: עבודת הקודש במקרא, תנ"ך. דברים
המאמר דן בקביעת זמן חיבורו של ספר דברים על סמך העיסוק בנושא  'ריכוז הפולחן'. עקרון זה מתקשר לרעיונות העולים בנבואות ירמיהו ולתיאור הרפורמות הפולחניות של חזקיהו ויאשיהו בספר מלכים. כמו כן המאמר סוקר את שאלת ריכוז הפולחן בנביאים אחרונים ועומד על ההבדל בין ספרי מלכים ליהושע, שופטים ושמואל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: , תשי"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
תרביץ
'לשכן שמו שם' - 'לשום שמו שם'
 

מילות המפתח: עבודת הקודש במקרא, תנ"ך. דברים
המאמר מברר את השימוש בשני הביטויים הכפולים לכאורה, המופיעים בהקשר לחוק ריכוז הפולחן בספר דברים: 'לשכן שמו שם' ו'לשום שמו שם', ומראה שהביטוי הבלעדי של הרובד הספרותי המקורי של חוקת ריכוז הפולחן היה 'לשכן שמו שם'. כותב המאמר טוען שהביטוי 'לשום שמו שם' הוחדר לספר דברים על ידי סופר  מאוחר.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: , תשל"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
אקדמון
חוקי ייחוד הפולחן (י"א 31 - י"ב 12)
 

מילות המפתח: עבודת הקודש במקרא, משפט המקרא
המאמר טוען שחוק ריכוז הפולחן בדברים פרק יב מכיל שני רבדים ספרותיים. הרובד הראשון של החוק (יא 31-יב 7) מתממש באופן אידיאלי בהשכנת אוהל מועד בשילה על ידי יהושע (יה' יח 10-1), בעוד הרובד השני (יב 8 ואילך) בבניין בית המקדש על ידי שלמה (מל"א ו-ט). לעומת זאת דווקא הרובד השני הוא העתיק יותר וקודם למהפכת ייחוד הפולחן הקיצונית של ימי יאשיהו, בעוד הרובד הראשון הינו מאוחר יותר, ומשקף את הרפורמה של יאשיהו המתוארת במל"ב כג.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
אקדמון
תקנות פולחניות הנובעות מייחוד הפולחן (י"ב 13 - 28)
 

מילות המפתח: עבודת הקודש במקרא, משפט המקרא
בדברים פרק י"ב יש תקנות הנובעות מייחוד מקום הפולחן. הקרבת העולות רק במקום שיבחר ה'; התרת שחיטת חולין בכל מקום; דרישה לקיים סעודות שלמים במקדש בלבד; דרישת אחריות כלפי הלווים, שכעת משאין ריבוי מקדשים, איבדו את פרנסתם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
חגים, זבחי משפחה וחגיגות : זבח הימים בשילה ובבית לחם
 

מילות המפתח: עבודת הקודש במקרא
חלק זה של המאמר דן בשני סיפורים המשקפים את המנהג של "זבח משפחה". הראשון- עליית אלקנה (אבי שמואל) ומשפחתו מידי שנה לזבוח המקדש בשילה (שמואל א א). השני- "זבח המשפחה" של דוד בעיר בית לחם המשמש תירוץ להעדרו מבית המלך (שמואל א כ). /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
חגים, זבחי משפחה וחגיגות : זבח העם בעירו של שמואל
 

מילות המפתח: עבודת הקודש במקרא, שמואל (הנביא)
שמואל א ט מספר על זבח שנעשה בעירו של שמואל הנביא ועל ידיו. זבח זה הוא הרחבה של "זבח המשפחה" ומהסיפור ניתן ללמוד על האופן שבו נוהל הטקס המלווה את סעודת הקורבן. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
חגים, זבחי משפחה וחגיגות : המשתה בבית איוב
 

מילות המפתח: עבודת הקודש במקרא, תנ"ך. איוב
סיפור המסגרת של ספר איוב (איוב א') מספר על משתה הקשור בקורבנות שהיה נהוג של ידי בניו ובנותיו של איוב. סיפור זה מצטרף לעדויות מספר שמואל על המנהג לערוך "זבח משפחה" מידי שנה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
חגים, זבחי משפחה וחגיגות : חגיגת הגז
 

מילות המפתח: עבודת הקודש במקרא
חגיגות הגז שהיו נערכות אחת לשנה בתקופה שבה גוזזים את צמר הכבשים היא דוגמא ל"זבח משפחה", כלומר למנהג לערוך חגיגה מלווה בזבחים בהשתתפות המשפחה המורחבת. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1972 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
נמצאו: 55 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com