על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של המחבר   מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 16 דפים
נמצאו: 128 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
שמע
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מיעוט לאומי
 

מילות המפתח: מיעוטים, לאומיות, רוב ומיעוט
 קבוצה באוכלוסייה ששונה במאפייניה הלאומיים מרוב אזרחי המדינה.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מיעוט
 

מילות המפתח: מיעוטים, רוב ומיעוט
 קבוצה של אנשים בתוך אוכלוסיית הרוב שנבדלת מן הרוב במאפיינים לאומיים, אתניים, תרבותיים, דתיים, לשוניים ואחרים. נהוג להבחין בין מיעוט מספרי (או דמוגרפי) אשר מתייחס לקבוצה שהיא קטנה מבחינה מספרית מקבוצת הרוב, לבין מיעוט סוציולוגי. מיעוט סוציולוגי הוא קבוצת אנשים שבשל המאפיינים הפיזיים או התרבותיים שלהם נבדלים מן האחרים בחברה שבתוכה הם חיים, זוכים ליחס שונה ולא-שוויוני ורואים עצמם כמושאים לאפליה קבוצתית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכויות קבוצה
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, מיעוטים, רוב ומיעוט
זכויות המוקנות לקבוצות מיעוט ונובעות מההכרה של המדינה בייחוד הלאומי או התרבותי של המיעוט כקבוצה ומנכונותה של המדינה לסייע לבני המיעוט לשמר ייחוד זה. דרישות לזכויות קבוצתיות יכולות לכלול דרישה להכרה של המדינה בשפה של המיעוט או בסמלים הלאומיים שלו, דרישה לאוטונומיה דתית, תרבותית או לאומית לקבוצת המיעוט, דרישה לעצמאות בניהול מערכות החינוך של הקבוצה או דרישה לייצוג קבוע של בני המיעוט במוסדות השלטון, בהיקף ההולם את מספרם היחסי באוכלוסייה.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכויות חברתיות
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
קבוצת זכויות אשר מגינות על הערכים שקשורים לתנאי חייו של אדם: רמת חיים נאותה, עבודה, חינוך, מזון, קורת גג, טיפול רפואי נאות. במאה ה-20 התגבשה ההכרה כי הזכויות החברתיות הן חלק מרכזי מהאזרחות במדינה, כלומר על המדינה להגן על הזכויות החברתיות של אזרחיה ותושביה. ביטוי לתפיסה שהזכויות החברתיות הן זכויות שעל המדינה להגן עליהן נמצא כבר בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם שהתקבלה באו"ם בשנת 1948 וכוללת רשימה של זכויות חברתיות.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכויות האדם
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
הזכויות והחירויות הבסיסיות אשר כל בני האדם זכאים להן באופן טבעי. זכויות האדם מוקנות לכל אדם מעצם היותו אדם. זכויות האדם כוללות את הזכות לכבוד, לחירות, לחיים, לביטחון ולשוויון וזכויות נוספות. ההגנה על זכויות האדם היא אבן יסוד של הדמוקרטיה.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכויות האזרח
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
זכויות האזרח מוקנות לאדם מכוח המעמד שלו כאזרח או כתושב המדינה. זוהי קבוצת זכויות (מתוך זכויות האדם) אשר מקור התוקף שלהן הוא המדינה. זכויות האזרח מדגישות את האדם כחלק מהמדינה. זכויות האזרח כוללות את הזכות לבחור, הזכות להיבחר, חופש הביטוי, הזכות להתאגד.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
אחוז חסימה
 

מילות המפתח: אחוז החסימה (בחירות)
שיעור הקולות המזערי הדרוש כדי לקבל ייצוג בפרלמנט או במוסד מייצג אחר. כל מדינה קובעת בחוק הבחירות את אחוז קולות המצביעים מכלל הקולות שעל המפלגה לקבל כדי לזכות בייצוג מינימאלי בפרלמנט. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בחירות יחסיות
 

מילות המפתח: בחירות לכנסת, בחירות
בשיטת הבחירות היחסית, מספר המושבים בבית הנבחרים המוקצה לכל מפלגה, הינו יחסי לשיעור קולות הבוחרים שבו זכתה בבחירות. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2006 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 16 דפים
נמצאו: 128 פריטים בכל המאגר.