על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של המחבר   מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 16 דפים
נמצאו: 128 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
שמע
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הון אנושי
 

מילות המפתח: הון אנושי
סך כל המיומנויות שיש לעובד, המשפיעות על כישוריו, וכן סך כל המיומנויות של כלל העובדים במדינה, המשפיעות על חוסנו הכלכלי של המשק ועל יכולתו לצמוח. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
דמוקרטיה הסדרית
 

מילות המפתח: דמוקרטיה
זהו מודל ששואף להסדיר את היחסים בין הקבוצות השונות במדינה, באמצעות הבטחת ייצוג יחסי ברשות המבצעת או שותפות קואליציונית; זכות וטו למיעוטים במדינה על החלטות ממשלה או הסדר סטטוס קוו; ואוטונומיה לכל קבוצות המיעוט בענייניהן הייחודיים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הפקעה
 

מילות המפתח: הפקעת קרקעות
כאשר רשויות המדינה מעבירות קרקע פרטית מהבעלים שלה, בשביל להשתמש בה לצרכים ציבוריים. החוק מחייב לשלם פיצוי (בכסף או בקרקע אחרת) כאשר מפקיעים קרקע.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מסמכי החזון של החברה הערבית בישראל
 

מילות המפתח: ערבים בישראל
 ארבעה מסמכים שחוברו על ידי ארגוני חברה אזרחית ערבים בישראל.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
ארגון עובדים/איגוד עובדים
 

מילות המפתח: זכויות עובדים, ארגוני עובדים
ארגון שעובדים שכירים מקימים כדי להגן על תנאי עבודתם לשפרם. הארגון מייצג את העובדים מול המעסיקים וחותם בשמם על הסכמים קיבוציים. אלו הם הסכמים בין המעסיקים לבין העובדים.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הדרה חברתית
 

מילות המפתח: פער חברתי
תהליך ובו קבוצות מסוימות בחברה נדחקות לשוליים ונמנע מהן להשתתף השתתפות מלאה בחיי החברה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חוק מגן
 

מילות המפתח: זכויות עובדים
חוק עבודה שמטרתו להבטיח לעובד זכויות מינימאליות שהמעביד אינו יכול לפגוע בהן. גם אם העובד עצמו מוותר על זכות כזאת, הקבועה בחוק – לוויתור אין תוקף.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מיעוט יליד/ מיעוט מולדת
 

מילות המפתח: מיעוטים, לאומיות, רוב ומיעוט
קבוצת אוכלוסייה ילידת המקום שרואה את עצמה כעם או כקבוצה לאומית מובחנת, שבעקבות שינויים פוליטיים וחברתיים נעשתה מיעוט במולדתה שלה. מיעוט כזה נוצר, לרוב, שלא מרצונו. 
מיעוט מהגר: קבוצת אוכלוסייה שהיגרה מארץ אחת ובאה להתיישב בארץ אחרת - לרוב עקב קשיים כלכליים או אחרים בארץ המוצא.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 16 דפים
נמצאו: 128 פריטים בכל המאגר.