הסדרי נגישותזולה, אמיל (1840-1902)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

סופר צרפתי. בסדרת רומנים שכתב חשף בעיקר את השחיתות בחוגים שונים של החברה הצרפתית: הבורגנות העשירה, הכנסייה, הממשל והצבא.

במהלך פרשת דרייפוס פרסם מאמר - "אני מאשים", בו יצא להגנת דרייפוס וגינה את המערכת השלטונית הצרפתית על טיפולה בפרשה. בשל כך הועמד למשפט בעוון הוצאת דיבה. זולה נאלץ לעזוב את צרפת. הוא עבר לאנגליה, ושב לצרפת רק לאחר שחל מפנה בפרשה, ב-1899.

למידע נוסף:
משפט דרייפוס


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה