הסדרי נגישותחג השבועות


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

חג השבועות הוא השני משלושת החגים ("שלוש הרגלים") הנזכרים בתורה.

חג השבועות הוא החג היחיד שהתורה מצווה לקיים, אך לא מציינת את התאריך (החודש והיום) שבו יש לחגוג אותו. במקרא נקבע זמנו של חג השבועות על-פי ספירת העומר, המתחילה בחג הפסח. המקרא קובע שיש לספור שבעה שבועות מתחילת קציר השעורים (בחג הפסח), ובסיום הספירה של 7 שבועות, שהם 49 ימים, חוגגים את חג השבועות ביום ה- 50. ספירת השבועות היא כנראה המקור לשם של החג - חג השבועות. לחג השבועות יש במקרא שני שמות נוספים - חג הקציר וחג הביכורים.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
חג השבועות