הסדרי נגישותהרב ריינס
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
חזרה3

מגדולי התורה ביהדות ליטא. שני מפעלים חשובים קשורים בשמו: האחד – ייסוד תנועת המזרח"י, הזרם הדתי שתמך בציונות המדינית של הרצל, אך פרש לסיעה נפרדת בענייני חינוך ותרבות ב-1902. היום נקראים התומכים בזרם זה חברי הציונות הדתית.

המפעל השני של הרב ריינס היה הקמת ישיבה שמטרתה היה "לטפח את כבודם העצמי של חניכיה שיישאו בגאון את נס התורה והלאום כאחד". בישיבתו של הרב ריינס למדו התלמידים גם לימודים כלליים. הייתה זו תופעה ייחודית ונועזת באותם ימים.

למידע נוסף:
ציונות דתית בהתקדמותה