הסדרי נגישותברית מילה
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט


ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
חזרה3

ברית מילה זו המצווה הראשונה שנצטוו בה אברהם וזרעו (בראשית, פרק י"ז), והיא אות ברית בינם לבין ה'.
בברית המילה כורתים את העורלה של תינוק זכר.

 אברהם נימול בגיל תשעים ותשע, ויצחק בנו היה הראשון שנימול בגיל שמונה ימים, וכך נוהגים עד היום. האדם המבצע את הברית נקרא מוהל. במהלך טקס ברית המילה נהוג להכריז על שם התינוק. נוכרי המבקש להתגייר חייב להימול.