הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > עקרונות הדמוקרטיה > זכויות אדם ואזרח > זכויות ילדים


יום הילד הבינלאומי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות הספריה הוירטואלית


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

בשנת 1954 המליצה העצרת הכללית של האומות המאוחדות למדינות החברות בה, לציין מידי שנה את יום הילד הבינלאומי. התאריך שנקבע הוא 20 בנובמבר, היום בו אישרה העצרת הכללית את האמנה לזכויות הילד בשנת 1989. ביום זה מגויסת התקשורת להגברת המודעות לרווחתם ולבריאותם של ילדים בכל רחבי העולם, ולעידוד האחווה וההבנה בין ילדים.

האמנה לזכויות הילד

האמנה לזכויות הילד היא הסכם מיוחד, הקובע את מכלול החובות שיש למדינות כלפי הילדים החיים בה. כאשר מדינה החברה באו"ם, מאשרת את הסכמתה לקיים את האמנה, היא מתחייבת לפעול ברוח האמנה ולקבל את החוקים המופיעים בה. הצורך ביצירת אמנה נבע מהעובדה שבמשך מאות שנים ילדים לא נחשבו לשווי ערך או שווי זכויות למבוגרים. אי- שיוויון עלול להוביל לניצול, לחוסר -צדק, ולהתעלמות מהצרכים האמיתיים של ילדים.

את האמנה חיברה האגודה הבינלאומית לזכויות הילד במשך 10 שנים, משנת 1979 שהיתה "שנת הילד הבינלאומית". כותבי האמנה הגיעו מארבעים אירגונים שונים, וכך היו יכולים להתייחס להיבטים שונים של זכויות הילד. האמנה הכתובה הובילה להקמת "הועדה לזכויות הילד". תפקיד הועדה לפקח על ביצוע ההסכם במדינות שקיבלו על עצמן לשמור על זכויות הילד. לועדה מסייעת האגודה הבינלאומית לזכויות הילד.

זכויות הילד

הנה כמה תחומים אליהם מתייחסת האמנה: הבטחת השמירה על עצם החיים אומרת שילדים זכאים לקבל טיפול רפואי אשר יגן עליהם ויבטיח התפתחות תקינה, כמו קבלת חיסונים נגד מחלות. האמנה מציינת שכל ילד זכאי לתנאי קיום בסיסיים - כמו אוכל וקורת גג. גם כיום קיימת בעולם תופעה של ילדים שמסיבות שונות מוצאים את עצמם ברחובות הערים ונאלצים לדאוג לעצמם לאוכל ולקורת גג. ילדים אלה חשופים לניצול מצד מבוגרים בעלי כוונות שליליות, ולעיתים גם להתעללות גופנית. הם מועסקים בעבודה קשה וממושכת תמורת שכר זעום. מדובר גם בילדים צעירים מאד, האמורים ללמוד בביה"ס, וכך גם נמנעת מהם הזכות לרכוש השכלה וחינוך העשויים להבטיח להם עתיד טוב יותר. עוד קובעת האמנה שיש לשתף ילדים בהחלטות המשפיעות על חייהם כמו למשל, מעבר לעיר אחרת או למגורים בפנימיה מחוץ לבית ובכך להרחיקם מהסביבה המוכרת להם.

זכויות הילד בישראל

ישראל, החברה באו"ם, אישרה את האמנה בשנת 1991, ובכך קבלה עליה לפעול ברוח הדברים הכתובים במסמך. בשנת 2000 חוקקה הכנסת את חוק זכויות התלמיד. החוק נותן תוקף רשמי לזכויות התלמיד, מול החובות המוטלות עליו. חוק זה הוא ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האו"ם. בכנסת יש גם ועדה מיוחדת לקידום מעמד הילד והיא דנה בנושאים הקשורים לזכויות וחובות הילד ועוסקת בחקיקה הנוגעת בענין זה.

ביבליוגרפיה:
כותר: יום הילד הבינלאומי
שם  הפרסום מקורי: ימים וארועים מיוחדים בארץ ובעולם
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות הספריה הוירטואלית
תאריך: -
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : עינת בן-מנחם.
2. תשס"ד, 2004.