הסדרי נגישותמטאפורה
מחברת: דינה ציונית


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

מטאפורה, או השאלה, היא סוג של דימוי.

המטאפורה יוצרת זהות משתמעת בין שני יסודות, ללא כ' הדימוי. יסוד או תכונה מועתקים משדה סמנטי אחד לאחר ונוצר צירוף מילולי חדש, ציור בעל משמעות מפתיעה.

למידע נוסף על מטאפורה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות