הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > ביולוגיה > גוף האדם > הלב ומערכת ההובלה


סוגי דם : מערכת ABO
מחברת: ד"ר יעל קשתן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

על הצד החיצוני של כל תאי הגוף קיימות מולקולות המשמשות לזיהוי. מולקולות אלה הן אנטיגנים. האנטיגנים מתאפיינים בכך שהם מעוררים תגובה חיסונית, תגובה של נוגדנים.
מערכת החיסון של הגוף עצמו מזהה את תאי הגוף כ Self, כלומר כשייכים לאותו הגוף שהיא שייכת אליו ועל כן, אינה מתקיפה אותם אך אם תאי הגוף יבואו במגע עם מערכת חיסון זרה, תזהה אותם מערכת החיסון הזו כ Non Self , כלומר זרים, ותתקוף אותם.

מתי מתרחש מפגש בין תאים מגוף אחד ובין מערכת חיסון זרה? למשל כאשר משתילים איבר. מערכת החיסון בגוף המקבל מזהה את תאי האיבר המושתל כ Non Self ותוקפת אותם וכך מתרחש התהליך הקרוי דחיית שתל. המערכת משתמשת באנטיגנים שעל גבי תאי האיבר המושתל כדי לזהות אותו כזר. גם בעירוי דם קיים מצב שבו מערכת החיסון של המקבל עלולה להכיר בתאי הדם הניתנים כזרים ולתקוף אותם. כדי למנוע זאת יש להתאים בין סוג הדם של המקבל וזה של התורם. אם יש התאמה בין סוגי הדם עובר בדרך כלל העירוי בשלום, אם אין התאמה עלול העירוי להסתיים במותו של המקבל. המוות נגרם מכך שהנוגדנים של המקבל מתקיפים את תאי הדם האדומים שבעירוי, מצמיתים אותם (הצמתה היא יצירת גושים של תאים הקשורים ביניהם על ידי נוגדנים) ומפוצצים אותם. ההמוגלובין יוצא מתאי הדם האדומים, גורם לצהבת, פוגע בכליות ומהווה רעל לגוף.

מה הם סוגי הדם?

קיימות שתי מערכות של אנטיגנים המאפיינות סוגי דם שונים. מערכת אחת נקראת ABO ומערכת שניה נקראת מערכת Rh.
לגבי מערכת ABO – תאי הגוף ובכלל זה תאי הדם האדומים נושאים על גבי הקרום שלהם את האנטיגנים A או B. קיימות 4 אפשרויות - או שעל גבי התאים קיים אנטיגן A, או שעל גבי התאים קיים אנטיגן B, או שקיימים שניהם או אף אחד מהם.
סוג הדם הוא תוצאה של הימצאות האנטיגן על גבי התאים.

סוג הדם במערכת ABO

האנטיגן המצוי על פני קרומי התאים

A

A

B

B

AB

גם אנטיגן A וגם אנטיגן B

O (במשמעות אפס)

לא אנטיגן A ולא אנטיגן B

סוגי הדם מהנפוצים ביותר באוכלוסיה בארץ ובעולם המערבי הם A ו O (כ 40% כל אחד מהם). B נדיר יותר ולכן גם AB נדיר. סוג הדם נקבע באופן תורשתי (גנטי).

בפלסמה מצויים גם נוגדנים מוכנים (מלידה) כנגד האנטיגן הזר. לבעל סוג הדם A יש נוגדנים מוכנים כנגד אנטיגן B ולהפך. לבעל סוג הדם AB אין נוגדנים מוכנים כי אז היה מצמית את תאיו שלו ולבעל סוג הדם O יש נוגדנים מוכנים כנגד אנטיגן A ואנטיגן B ואין הוא מצמית את עצמו כיון שאין לו אנטיגנים. נוסיף טור לטבלה ובו נכתוב אילו אנטיגנים יש לכל סוג דם.

סוג הדם

האנטיגן

הנוגדן

A

A

אנטי B

B

B

אנטי A

AB

 A,  B

-

O

-

אנטי A, אנטי B

הצמתה מתרחשת כשאנטיגן פוגש בנוגדן המכוון נגדו. כלומר אנטיגן A פוגש בנוגדן אנטי A ואנטיגן B פוגש בנוגדן אנטי B ולכן אסור לערות דם מסוג A למקבל שסוג דמו B כי יש לו נוגדנים נגד A ולהפך. אסור לערות דם מסוג AB לכל אחד מהסוגים האחרים כי לכל אחד מהם יש נוגדנים נגדו – או אנטי A, או אנטי B או שניהם. מותר לערות דם מסוג O כי אין לו אנטיגנים ולכן לא יעורר חגובה חיסונית אצל המקבל. הנוגדנים שלו אינם מהווים בעיה כי כמות הנוגדנים במנת דם היא קטנה לעומת כמות הנוגדנים בגוף המקבל.

ביבליוגרפיה:
כותר: סוגי דם : מערכת ABO
מחברת: קשתן, יעל (ד"ר)
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית