הסדרי נגישותדימוי
מחברת: דינה ציונית


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

דימוי הוא אמצעי לשוני המשווה בין שני רכיבים לשוניים מתחומים שונים, שיש ביניהם יסוד משותף, דומה אך לא זהה.

בדרך כלל הקישור היוצר את ההשוואה נעשה באמצעות כ' הדימוי . מילות דימוי נוספות העשויות להופיע ביצירה: כמו , כאילו, כך, בדומה ל..., כפי ש... וכדומה. מונח קרוב: מטאפורה

למידע נוסף על דימוי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות