הסדרי נגישותסביבה
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

מכלול מרכיבים, דוממים וחיים, המאפיינים מקום מסוים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע