הסדרי נגישותמרכיבים אביוטיים
מחברת: בילי סביר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית יד הנדיב
חזרה3

החלקים הדוממים בסביבה נתונה (סוג הקרקע, המים, האוויר) ותנאי האקלים (טמפרטורה, לחות, רוח).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע