הסדרי נגישותעננים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

הצטברות של טיפות מים זעירות ושל גבישי קרח זעירים באטמוספירה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה