הסדרי נגישותסלע משקע
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

סלע שנוצר כתוצאה משקיעתם של חומרים שונים, המתלכדים, ומתמצקים לסלע.

אפשר למיין סלעי משקע על פי הסביבה שבה הושקעו: סלע משקע יבשתי, סלע משקע ימי, סלע משקע אגמי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה