הסדרי נגישותטרשים
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

תופעה קרסטית. גושי סלע חשופים, הבולטים על פני הקרקע.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה