הסדרי נגישותספקטרוסקופ
מחבר: יואב יאיר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

מכשיר מדידה מדעי, המפענח את הספקטרום של קרינה, המגיעה מעצם שמימי, כמו כוכב או כוכב-לכת. בעזרתו אפשר לזהות את היסודות ואת התרכובות, הנמצאות בכוכב שחוקרים.


 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל