הסדרי נגישותקרינה
מחבר: יואב יאיר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

אנרגיה המתפשטת ביקום כגלים או כחלקיקים.


 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל