הסדרי נגישותמהירות האור
מחבר: יואב יאיר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

המהירות של התפשטות האור ביקום - 299,792.5 ק"מ בשנייה.
בדרך כלל משתמשים במספר "המעוגל" 300,000 ק"מ בשנייה. זוהי המהירות המרבית האפשרית על פי חוקי המדע הידועים לנו.


 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל