הסדרי נגישותיקום
מחבר: יואב יאיר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

כל מה שנמצא, העולם המוחשי כולו - על כל הדברים שנמצאים בו: גלקסיות, כוכבים, כוכבי-לכת, ירחים... וגם כדור-הארץ.


 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל