הסדרי נגישותיסוד
מחבר: יואב יאיר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

חומר, המורכב מסוג אחד של אטומים.

בטבע יש 92 סוגי אטומים, ואלה היסודות.
היסודות מתרכבים ביניהם ויוצרים את כל סוגי החומרים הנמצאים בעולמנו וביקום.מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל