הסדרי נגישותאסטרונאוט
מחבר: יואב יאיר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

אדם, הנמצא בחללית אשר טסה לחלל.

בתחילת עידן החלל נבחרו טייסים מצטיינים להיות אסטרונאוטים. כיום, חלק מהם נבחרים גם בין מהנדסים ומדענים, המבצעים משימות שונות בחלל.מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל