הסדרי נגישות



אליפסה
מחבר: יואב יאיר


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

צורה מישורית סגלגלה ודמוית ביצה (כמו מעגל פחוס).

המסלולים של גופים, הנעים בהשפעת כוח-המשיכה של השמש, הם בצורת אליפסות.



מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל