הסדרי נגישותסלעי יסוד (סלעים מגמתיים)
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

סלעים שנוצרו מגיבושו של חומר מותך המצוי במעמקי כדור-הארץ, הקרוי מגמה.

סלעי היסוד מחולקים לשני סוגים: סלעים פלוטוניים (סלעי מחדר) וסלעים וולקניים (סלעי פרץ).

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה