הסדרי נגישותסלע
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

החומר הטבעי, המוצק, שכדור-הארץ מורכב ממנו.

סלע יכול להיות מורכב ממינרל אחד (למשל, סלע הגיר מורכב מהמינרל קלציט) או מצירוף של כמה מינרלים (למשל, סלע הגרניט מורכב מהמינרלים: קוורץ, נציץ ופצלת השדה).
מבחינים בשלושה סוגים עיקריים של סלעים:
סלעי יסוד (מגמתיים)
סלעי משקע
סלעים מותמרים (מטמורפיים)


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה