הסדרי נגישותמגמה
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

חומר מותך המצוי במעמקי כדור-הארץ.

הוא מורכב ממינרלים, מגזים ומאדי מים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה