הסדרי נגישותאחרית הימים במקרא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


גשר מפעלים חינוכיים
חזרה3

לביטוי זה יש במקרא שתי הוראות:

א. דבר שעתיד לבוא, ואפילו בקרוב, כמו למשל בדברי פרידתו של יעקב מבניו: "ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר: האספו ואגידה לכם את אשר יקרא (=יקרה) אתכם באחרית הימים" (בראשית מט 1).

ב. חזון נביאי ישראל המתייחס ל"אחרית הימים" גם הוא עתיד להתרחש על פי תפישתם בעתיד הקרוב, אולם בפועל לבש משמעות של הזמן האחרון שבאחרונים, קץ הימים.

בספרי המקרא ישנן תמונות שונות ומגוונות של נבואות אחרית הימים, אך ניתן לחלקן לפי ארבעה עניינים עיקריים:

א. יום ה' - העונש שיבוא על ראשם של החוטאים בישראל: "יום חושך ולא אור" (עמוס ה 18); "יום עברה היום ההוא, יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשואה, יום חושך ואפילה, יום ענן וערפל" (צפניה א 15).

ב. יום הדין העולמי - הפורענות שתבוא על הגויים החוטאים, ועל היקום כולו: ה' יישב למשפט בעמק יהושפט (יואל ב 12); הגבוהים בארזי הלבנון וההרים הרמים, כל מגדל וחומה יישפלו (ישעיהו ב 12-22); העמים האוייבים אשור, מצרים, אדום, פלישתים, צור וצידון ומואב ייענשו (ישעיהו כה 10 ועוד).

ג. ברית עולם בין ה' לעמו: אחרי מפלת אוייביו ייגאל עם ישראל ויזכה באושר ובשלווה – מבחינה אישית, מדינית, כלכלית וכד': החולים יבריאו, האומללים ישתקמו, הגולים ישובו, ירושלים תיבנה, העם יקום לחיים חדשים בארץ הפורחת, יהודה ואפרים יתעצמו, ויחיו בשלום זה עם זה, ירושלים תהיה למרכז העולם, וישראל תשלוט בעמים. עבודת האלילים תיעקר, עבודת המקדש תפרח, וה' יכרות עם עמו ברית עולם שלא תופר עוד.

ד. חזון השלום העולמי: נבואות על שלטון השלום והאושר בעולם כולו, כשירושלים וה' במרכזם (ישעיהו ב 1-4). אז יחזור העולם לחיי השלווה והאושר של תקופת גן עדן, והשלום ישרור גם בין האדם לחיות הטרף (ישעיהו יא 6-9).

נבואות אחרית הימים מכילות במעורבב את תיאורי הצרות והרעות מצד אחד, ותיאורי הנחמות והישועות – מצד שני.

רעיון אחרית הימים הוא רעיון קדום מאד באומה הישראלית, ומעיד על מצוקותיה ועל כיסופיה לישועה. דמויות שנצטיירו בישראל בדמות הגואל: משה, דוד, המשיח.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
מעבר ללקסיקון > לקסיקון "נוער חושב מחר"