הסדרי נגישותשרשרת המזון
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

המסלול שבו מועברים חומרי המזון במערכת אקולוגית.

ראשית השרשרת ביצרנים - צמחים ירוקים הממירים חומרים כימיים ואנרגיית שמש למזון.

בעלי-חיים צמחוניים ניזונים מהצמחים ונאכלים על-ידי בעלי-חיים אחרים. אלה נקראים צרכנים. מבדילים בין צרכנים ראשוניים - הצמחוניים; וצרכנים משניים - הטורפים.

לאחר מות הצרכנים פועלים על רקמותיהם המתות אורגניזמים שמפרקים אותם לחומרים פשוטים. הם מכונים מפרקים. המפרקים מספקים חומרים בסיסיים ליצרנים שמפיקים מזון.

האדם תלוי בשתי שרשרות מזון להשגת החומרים החיוניים לקיום חייו. אחת השרשרות יסודה בפיטופלנקטון. אלה נאכלים על-ידי הזואופלנקטון, שנאכלים על-ידי דגים קטנים, שמשמשים מזון לדגים גדולים, שמהווים מזונם של בעלי-חיים אוכלי דגים וכו'.

שרשרת המזון האחרת יסודה בצמחי היבשה.

חיסול של מרכיב אחד בשרשרת המזון פוגע בכל מי שנמצא מעליה. למשל: הקטנת כמות הדגה בעולם עלולה להוות איום על חייהם של אוכלי הדגים (דובים, ציפורים) עד כדי סכנת הכחדה.

אוכלוסיית הפיטופלנקטון, הנמצאת בראשית שרשרת המזון, מאויימת כיום, הן בשל זיהום מקורות המים והן בשל הידלדלות שכבת-האוזון.


מעבר החומר בשרשרת המזון הוא מחזורי. החומרים לובשים צורה ופושטים צורה בעוברם בין המרכיבים השונים במערכת.

* ראה/י גם: הגדלה-ביולוגית, מארג-מזון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה