הסדרי נגישותפוטוסינתזה
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

הטמעה.תהליך שמתרחש בצמחים ירוקים המכילים כלורופיל. בתהליך זה נוצרות תרכובות אורגניות (בעיקר פחמימות) וחמצן (O2), מפחמן דו-חמצני (CO2), מים (H2O) ואור השמש.

תהליך הפוטוסינתזה הוא הבסיס לקיומם של כל האורגניזמים על-פני כדור-הארץ ובו נוצר המזון עבור בעלי החיים שאינם מסוגלים לייצר חומרים אורגניים.הפוטוסינתזה מתאפשרת הודות לכלורופיל ולצבענים נוספים המצויים בצמחים. אלה קולטים את האנרגיה האצורה בקרני השמש ומשתמשים בה לקשירת המים והפחמן הדו-חמצני לפחמימות. אפשר לסכם את התהליך בנוסחה פשוטה וכללית שאינה מדוייקת לחלוטין:במהלך הפוטוסינתזה משחררים הצמחים חמצן שנפלט לאטמוספירה ומעשיר אותה בחמצן החיוני לנשימת האורגניזמים.

* ראה/י גם: מחזור-החמצן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה