הסדרי נגישותקריאה מרפרפת
מחברת: שרה ליפקין


חזרה3
שייך ל: הבעה והבנה.

דרך קריאה (אסטרטגיית קריאה), שקוראים בה ברפרוף את הטקסט כדי להתרשם ממנו התרשמות ראשונית. בקריאה מרפרפת קוראים את הכותרת, פתיחה, סיום, מתבוננים בתצלומים או איורים, ומקבלים מהם רמזים על תוכן הטקסט.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב