הסדרי נגישותסוּגָה
מחברת: שרה ליפקין


חזרה3

שייך ל: הבעה והבנה.

סוג טקסט, זָ'אנֵר. נהוג לחלק את הטקסטים השונים למספר סוגות עיקריות, כגון: טקסט מידע, טקסט שכנוע, טקסט מפעיל, טקסט ספרותי, לכל סוגה יש מטרות ומאפיינים משותפים. כל סוגה כוללת קבוצה של טקסטים, שיש להם מטרה דומה ומאפיינים דומים מבחינת המבנה ומבחינת הלשון.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב