הסדרי נגישותסובייקטיבי
מחברת: שרה ליפקין


חזרה3
שייך ל: הבעה והבנה.

ההיפך מאובייקטיבי; שיש בו דעה או חוויה אישית; המכיל נקודת ראות אישית.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב