הסדרי נגישותנסיבות השיח
מחברת: שרה ליפקין


חזרה3
שייך ל: הבעה והבנה.

הנסיבות, הרקע שהטקסט נוצר בהן. נסיבות השיח הן המוען (מי אמר), הנמען (למי נאמר), מה נאמר? מתי? באיזה מקום?

דוגמה: נסיבות השיח של נאום הן: מי נאם? לפני מי נישא הנאום? לכבוד מה נישא הנאום? היכן? מתי?


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב