הסדרי נגישותלְכִידוּת
מחברת: שרה ליפקין


חזרה3
שייך ל: הבעה והבנה.

הקֶשר הנושאי בין המשפטים בטקסט. הלכידות נוצרת כאשר רצף המשפטים עוסק בנושא נדון מסוים, כלומר – כאשר המשפטים בטקסט "מלוכדים" סביב אותו נושא. הלכידות והקישוריות הן שתי תכונות הכרחיות לטקסט טוב.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב