הסדרי נגישותדּוּ-משמעות
מחברת: שרה ליפקין


חזרה3

שייך ל: אוצר מילים.

משמעות כפולה. מילה או צירוף מילים שיש להם יותר ממשמעות אחת.

דוגמות:

עכבר – 1. בעל חיים, 2. חלק של מחשב;

שורש – 1. חלק של עץ, 2. בלשון – שורש של מילה. 3. במתמטיקה – שורש של מספר. 4. שורש של שן

עכבר, שורש – הן מילים דו-משמעויות, זוהי דו-משמעות מילונית.

השימוש בדו-משמעות יוצר משחק שמושך את הקוראים, ולכן היא עשויה לשמש אמצעי רטורי. בטקסט שכנוע, בכותרות, בפרסומות, עושים שימוש רב בדו-משמעות.

דוגמה: אני נהג מדליק אורות בגשם. נהג מדליק – בסלנג פירושו: נהג "מגניב", "גזעי". נהג מדליק אורות – משמעותו להדליק ממש.

יש גם דו-משמעות תחבירית, כלומר דו-משמעות הנוצרת ממבנה תחבירי.

דוגמה: פיטורי ההנהלה = 1. פיטרו את ההנהלה. 2. ההנהלה פיטרה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים