הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתיתעמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > למידה


למידה : תיאוריית הלמידה החברתית
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

תיאוריית הלמידה החברתית

התנהגות של אדם החוזרת על התנהגות הזולת היא חיקוי. החיקוי נמצא בתחומים רבים של חיינו: לבוש, דיבור, התנהגות באירועים מיוחדים ובסוגי מיומנויות שונים (מוטוריות, רגשיות, קוגנטיביות ועוד). אם כן, החיקוי אינו ייחודי לגיל הרך, אלא מאפיין גם בוגרים.

תיאוריית הלמידה החברתית, שפיתח אלברט בנדורה, עוסקת בתהליך החיקוי.

נבחן את הלמידה החברתית (למידת החיקוי) לאורהגדרת הלמידה. אם כן, למידה חברתית (למידת חיקוי) היא למידה, אם יתקיימו התנאים הבאים:

א. חל שינוי בהתנהגות.
דוגמה: חל שינוי התנהגותי בהופעה החיצונית של בני נוער, כגון: לבישת חולצות בטן, ענידת תכשיטים באמצעות פירסינג ועוד.

ב. השינוי הוא קבוע.
דוגמה: לפרק זמן מסוים יתלבשו בני נוער אלה באופן שונה מהקודם, יענדו תכשיטים בסגנון שונה ועוד.

ג. השינוי נובע מהתנסות.
אכן, יש כאן התנסות, אך שלא כמו בגישה ההתנהגותית (הביהביוריסטית), כאן ההתנסות היא עקיפה ולא ישירה: התנסות על-ידי צפייה ועל-ידי חזרה על התנהגות הזולת.

הזולת שעל התנהגותו אנו חוזרים נקרא: מודל לחיקוי או דגם.

תהליך החיקוי

כיצד תהליך למידה זה מתרחש? ומתי ניטה לחקות את הזולת?

שלבי החיקוי

א. קשב הפרט שם לב להתנהגות של מודל החיקוי (הדגם).
ב. הצפנת ההתנהגות ותוצאותיה הפרט מכניס לזיכרונו שלב אחר שלב את ההתנהגות של מודל החיקוי (הצפנה). במקביל הפרט מצפין את התגמולים שמודל החיקוי קיבל (חיזוק חיובי / שלילי או עונש).
ג. הנעה לאחר שהפרט צפה במודל החיקוי מקבל את החיזוקים, הוא מניח שאם הוא יבצע את ההתנהגות הזאת יקבל גם הוא חיזוקים כמו המודל (חיזוק נצפה).
ד. ביצוע בשלב זה, לאחר שהפרט החליט שכדאי לו לבצע את ההתנהגות של מודל החיקוי הוא מוציא אותה אל הפועל שלב אחר שלב, כמו שפעל המודל.

אילו התנהגויות יחוקו?

  • התנהגות של מודל שהוא בעל יוקרה. דוגמה: שדרני ערוץ הילדים, ספורטאים וכדומה
  • התנהגות הגורמת הנאה. דוגמה: כשאעלה לגלגל הענק כמו אחותי הגדולה, אחוש הנאה וריגוש!
  • התנהגות שאיננו בטוחים שאנו מסוגלים לבצע אותה
  • התנהגות של מודל שדומה ללומד
  • רצון להשיג שליטה בתפקיד שאחר מבצע

יתרונות הלמידה בתהליך החיקוי

א. לומדים גם התנהגות חיובית (כגון: התנהגות אלטרואיסטית).
ב. לומדים מבלי להתנסות בכל התנהגות באופן אישי (התנסות עקיפה).
ג. ההתנסות העקיפה חוסכת זמן.
ד. ההתנסות העקיפה מונעת סיכונים הנובעים מההתנסות הישירה.

החיזוקים בלמידת חיקוי

תיאוריית הלמידה החברתית מניחה כי האדם לומד גם מניסיונם של אחרים ולא רק מניסיונו, וכן היא רואה בחברה מודל לחיקוי. על כן הוסיף בנדורה על סוגי החיזוק של אנשי הגישה ההתנהגותית (הביהביוריסטית), וסקינר בראשם, שני סוגים של חיזוקים:

א. חיזוק/עונש נצפה
ב. חיזוק/עונש עצמי

אם כן, על-פי בנדורה:

על-פי תיאוריית הלמידה החברתית, הלמידה אינה רק תהליך חיצוני של קשרי גירוי-תגובה אלא גם תוצאה של שילוב התהליכים החיצוניים האלה בתהליכים פנימיים-קוגניטיביים של הבנה ושל הסקת מסקנות.

ביבליוגרפיה:
כותר: למידה : תיאוריית הלמידה החברתית
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.