הסדרי נגישותרבן יוחנן בן זכאי


ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
חזרה3

מגדולי התנאים. מנהיגו של היישוב בשנים הראשונות אחרי חורבן בית שני ומקים המרכז הדתי ביבנה (80-70).

רבן יוחנן בן זכאי היה תלמידו הצעיר של הילל, שקרא עליו: "אב לחכמה ואב לדורות". מראשי החכמים בבית דינו של רבן גמליאל הזקן. פעל נגד המגמה הצדוקית בקרב הכהונה הגדולה, והביא להעלאת מספר הכוהנים הפרושים בבית המקדש. התמסר להפצת התורה בתחומי ההלכה, האגדה והמוסר, ועסק גם בחכמת הנסתר.
בימי המרד הגדול (73-66) התנגד לקנאים הבלתי שקולים. הוא צידד בשלום ובהבנה עם הרומאים, אך דעתו נדחתה. משהתייאש מהגנת ירושלים הנצורה, שהשתוללה בה באותה שעה מלחמת אחים ושילטון לאומי מוסמך חדל מלהתקיים בה, הוצא על ידי תלמידיו בעורמה (בארון קבורה) מן העיר וקיבל את הסכמת הרומאים להתיישב ביבנה. אחר החורבן הקים בה מרכז רוחני חדש לאומה. הוא תיקן תקנות שונות שתכליתן היתה המשך קיומו של עם ישראל ותורתו חרף חורבן בית המקדש. הוא העתיק את מרכז הכובד של היהדות מן הפולחן במקדש אל לימוד התורה ואל גמילות חסדים. הכשיר את הקרקע לשיקום הסנהדרין כשבראשה רבן גמליאל. רבן יוחנן בן זכאי היה מגדולי התורה שבדור, הצטיין במידותיו וביחס של כבוד לכל אדם. החשיב הרבה את השלום בין אדם לאדם ובין אומה לאומה. הוא האריך ימים, ולפי המסורת חי מאה ועשרים שנה.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
יוחנן בן זכאי