הסדרי נגישותיעקב
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


גשר מפעלים חינוכיים
חזרה3

יעקב הוא השלישי בשלשלת האבות של עם ישראל: אברהם, יצחק ויעקב, והוא אביהם של 12 שבטי ישראל. נראה שהשם יעקב הוא צורה מקוצרת של השם "יַעֲקֹבאֵל", שהיה מקובל בקרב עמים קדוּמים באיזורנו.

לפי בראשית כ"ה 26 מדרש השם יעקב הוא על שום שאחז בעַקֵב אחיו-תאומו עֵשָׂו בשעת הלידה (כשנולד אחריו). לפי פרק כ"ז 36, משמעות הפועל "עקב" היא "רימה", כלומר, עוֹקְבָה = מירמה, וזו גם המשמעות העולה מהשם יעקב אצל הנביאים ירמיה (ט' 3) והושע (י"ב 4).
"יעקב" הוא שם פרטי, אך הוא מתייחס גם לעם ישראל כולו: "מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך, ישראל" (במדבר כ"ד 5). השם "יעקב" הוחלף בשם "ישראל" כחלק מברכה שניתנה ליעקב (בראשית ל"ב 28-26, ל"ה 10-9). משמעות השם "ישראל" ניתנת במדרש שם: "כי שָׂרִיתָ (= נאבקת) עם אלוהים ועם אנשים – וַתּוּכָל (=וניצחת)". יעקב ממשיך להיקרא בשני השמות - יעקב או ישראל, גם אחרי שקיבל את שמו הנוסף.
הסיפורים על יעקב מובאים בספר בראשית בפרקים כ"ה-נ'. מסופר כי עוד לפני שנולד קיבלה רבקה אמו בשורה על גורל העם שיצמח ממנו (פרק כ"ה). בחלק מהסיפורים מתוארים המאבקים בין יעקב, שהיה הבן הנבחר ובעל הייעוד, לבין אחיו התאום עֵשָׂו, שהיה הבכור. יעקב קונה מעשו את הבכוֹרה (פרק כ"ה), ולאחר מכן לוקח ממנו במירמה את ברכת יצחק אביהם (פרק כ"ז). יעקב נאלץ לברוח מהארץ מפחד עֵשָׂו (פרק כ"ח). הוא בורח לפַּדַן אֲרָם אל משפחת אמו, ושם נושא לאשה את לֵאה, ואחר כך את רחל (פרק כ"ט). בהמשך נולדים לו 12 בנים ובת משתי נשיו, ומשפחותיהן זִלְפָּה ובִלְהָה (פרקים ל'-ל"א). יעקב חוזר לכנען, משלים עם עשו אחיו (פרקים ל"ב-ל"ג) ומתיישב על גב ההר (פרקים ל"ד-ל"ה).
בניו הרבים של יעקב מקנאים ביוסף, אחיהם הצעיר, שאותו אהב יעקב במיוחד והִפְלָה אותו לטובה. כדי לנקום ביוסף, הם מוכרים אותו לעבדות במצרים (פרק ל"ז). במשך השנים יוסף עולה לגדולה במצרים (פרק ל"ט ואילך), וכל משפחת יעקב מצטרפת אליו (פרק מ"ו). יעקב זוכה לראות את נכדיו בני יוסף - מנשה ואפרים - ולברך אותם (פרק מ"ח). לבסוף הוא מברך את 12 בניו (פרק מ"ט), ומת במצרים (פרק נ').
המגמה החינוכית בסיפורי יעקב היא דתית-לאומית: היא מדגישה את המשך היחס המיוחד שבין ה' לאבות האומה, את הייעודים האלוהיים לעתיד העם ולהשגת הזכות על הארץ, ואת ההשגחה האלוהית המענישה על כל עֲבֵירָה. התורה מְגַנָּה את יעקב על התנהגותו כלפי אָחִיו, ומתארת בפירוט את הייסורים הקשים שבאו עליו כעונש על חטאו. רק לאחר שייסוריו כיפרו על חטאו - התקיימו ברכות ה' בזרעו.

לקריאה נוספת:
יעקב
יעקב באנציקלופדיה ynet


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא