הסדרי נגישותיוסף
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


גשר מפעלים חינוכיים
חזרה3

בנם של יעקב ורחל, אשתו האהובה.

אהבתו של יעקב ליוסף היתה רבה ויתכן שגרמה לסכסוכים המשפחתיים שבגללם מכרו אחי יוסף את אחיהם לעבדות ממושכת במצרים. שם עלה יוסף לגדולה בזכות תבונתו ואמונתו בה', והעביר למצרים את כל משפחתו. כך החל "שעבוד מצרים" שנמשך מאות שנים, עד ימי משה.
בניו של יוסף הם אפרים ומנשה, שהיו לשבטים בישראל.
ליוסף שני מדרשי שם, משני שורשים שונים (בראשית ל' 24-23): "אסף אלוהים את חרפתי… יוסף ה' לי בן אחר". שם "יוסף", מלבד היותו שם פרטי, מציין לפעמים את השבטים מנשה ואפרים, בניו של יוסף; לפעמים את ממלכת ישראל (עובדיה 18; זכריה י' 6); והוא מתייחס גם לכלל ישראל (תהלים פ"א 6).

לקריאה נוספת:
יוסף באנציקלופדיה ynet


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא