הסדרי נגישותמצא מין את מינו
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

פירוש: מצא האחד את הדומה לו.

פתגם דומה: הלך הזרזיר אצל העורב.
דוגמה: הוא אדם רגזן וגם אשתו כעסנית. מה יש לומר? מצא מין את מינו.
תחום: השוואה – דומה ושונה


מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית