הסדרי נגישותכל הפוסל – במומו פוסל
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

פירוש: מי שפוסל את חברו ומבקר אותו , עושה זאת מתוך פגם שלו, אותו הוא משליך על חברו.

פתגם דומה: כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו.
דוגמה: הפסק לבקר את מעשיי ואותי בכל הזדמנות. זכור שכל הפוסל – במומו פוסל.
תחום: יחס לזולת.


מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית