הסדרי נגישותבולשביקים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

ברוסיה פעלה מאז ראשית המאה העשרים מפלגה מרקסיסטית, שביקשה לחולל מהפכה באמצעות מעמד הפועלים.

בתוך המפלגה היו חילוקי דעות בנוגע לדרך שבה אמורה להתחולל המהפכה, לעיתויה המתאים ולהרכב ההנהגה שלה.
חילוקי דעות אלה גרמו לפילוג ובעקבותיו הוקמו שתי סיעות: הסיעה הבולשביקית (סיעת הרוב) והסיעה המנשביקית (סיעת המיעוט). הבולשביקים היו מאורגנים היטב ובראשם עמד מנהיג כריזמטי - לנין. בשנת 1918 שינו הבולשביקים את שם מפלגתם ל"מפלגה הקומוניסטית הכל-רוסית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק