הסדרי נגישותבריתא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


גשר מפעלים חינוכיים
חזרה3

פירוש המילה ברייתא הוא "חיצונית", והכוונה למִשְנָה חיצונית.

המשנָיוֹת החיצוניות הן משנָיות שחוברו בתקופת המשנה, אך לא נכללו בששת הסדרים של המשנה. רובן נאספו בקובץ מיוחד שנקרא תּוֹסֶפְתָא, כלומר, התוספת. ברייתות רבות מצוטטות בתלמוד. הברייתות עוסקות ברובן בענייני הֲלָכָה, כמו המשנָה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא