הסדרי נגישותארון הברית
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


גשר מפעלים חינוכיים
חזרה3

ארון ה', או ארון האלוהים, שימש לאכסון לוחות הברית, ובתור שכזה היה אביזר מקודש ביותר בעבודת אלוהי ישראל.

הוא נבנה על ידי משה על פי פקודת ה' (שמות כ"ה 22-10) והוצב בקודש הקודשים שבאוהל מועד. את הארון נשאו בראש מחנה בני ישראל במדבר (במדבר י' 33), חצו אתו את הירדן (יהושע ג' 4-3), הגיעו אתו לארץ כנען, לעתים לקחו אותו למלחמות ישראל (שמואל א, ד' 4), ולבסוף הוא הובא על ידי דוד לירושלים (שמואל ב, ו') והוכנס למקדש שלמה, לדביר, שהוא קודש הקודשים של המקדש (מלכים א, ח' 7-4).
אלוהים דיבר עם עמו בהתגלותו מעל הארון (ויקרא ט"ז 2) ועשה באמצעותו ניסים לעם (יהושע ג'17-11). כשיצא הארון בראש העם אמר משה: "קומה, ה', ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך" (במדבר י' 35), וכשחזר הארון היה אומר: "שובה, ה', רבבות אלפי ישראל" (שם, 36). כשהארון בא למחנה אמרו: "בא אלוהים אל המחנה" (שמואל א, ד' 7) וכשנלקח בשבי הפלשתים נאמר כי " גלה כבוד מישראל" (שמואל א, ד' 21).
לעתים שימש הארון כאורים ותומים המודיע את רצון האל (שמואל א, י"ד 18).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא