הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > אסטרונומיה [מדעי החלל]


כתיבת ופרסום - "הדיאלוג אודות שתי מערכות העולם הראשיות"


אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
חזרה3

בשנת 1616 לאחר הטלת האיסור על הגנת התאוריה הקופרניקאית, נמנע גלילאו במשך מספר שנים מלהתיחס בפומבי לתאוריה זו. מספר גורמים הניעו את גלילאו לחזור ולדון בנושא זה - הצלחת ספרו מאזני הצורפים אשר פורסם בשנת 1623 ברומא, מינויו של החשמן הפלורנטני ברבריני בשנת 1623 לאפיפיור - אורבנוס ה-VIII, אשר היה ידידו ופטרונו של גלילאו וביקור גלילאו ברומא בשנת 1624. גורמים אלה והשינוי אשר חל ברומא גרם לפתיחות כללית לרעיונות חדשים מצד הכנסיה הקתולית, אשר הצביעו על כך שספר על התאוריה ההליוצנטרית יתקבל על ידי הכנסיה.

החלטת האינדקס של הכנסיה לא שללה כל דיון בתאוריה ההליוצנטרית, אלא אסרה על הגנה והחזקה בתאוריה כתורה אמיתית על העולם. בשנת 1620, הספר מחזורי המעגלים השמימיים של קופרניקוס, פורסם מחדש לאחר תיקונים. צו מפורש של הכנסיה התיר דיון בתאוריה כהשערה, כלומר כזו שאינה טוענת שכך באמת בנוי העולם. גלילאו הבין כי הוא יכול לדון בתאוריה מבחינה אסטרונומית ופיזקלית כל עוד אין בספרו משום טענה כי הארץ אכן נעה סביב השמש. משום כך בספרו גלילאו לא דן בכתבי הקודש, אשר פרשנותם בהתאם לתאוריה הקופרניקאית, פרושה כי תאוריה זו אמיתית. לאחר ביקורו ברומא בסתיו 1624, החל גלילאו בכתיבת ספר על התאוריה הקופרניקאית - "דיאלוג על גאות ושפל, הכולל השלכות של המערכת הקופרניקאית". בספר גלילאו הראה כי מבחינה פיזקלית עולה המערכת הקופרניקאית על המערכת התלמאית (הגיאצנטרית) ואף מסבירה את סיבת הגאות והשפל.

כתיבת הספר הדיאלוג ערכה למעלה מחמש שנים, באפריל 1630 סיים גלילאו את כתיבת הספר ונסע לרומא על-מנת להוציאו לאור שם. לגליליאו היו מספר סיבות מעשיות לפירסום הספר ברומא - בירת הכנסיה הקתולית. אישור הצנזורה הרומית היה בעל ערך רב ויכול להגן על הספר טוב יותר כנגד תלונות עתידיות, מאישור צנזורה כנסיתית מקומית כמו זו של העיר פירנצה. קשריו של גלילאו עם גורמים רבים בצמרת הכנסיה ובכללם האפיפיור, התערבותם יכולה היתה לעזור לגלילאו במתן האישור להוצאת הספר לאור. כמו כן גלילאו נהנה ברומא מתמיכת האקדמיה הליצ'אנית בה היה חבר, ומתמיכת העומד בראשה הנסיך צ'סי. הנסיך צ'סי הבטיח לגלילאו לטפל בהוצאת הספר לאור, אצל אחת מהוצאות הספרים הרומיות. גלילאו כנראה גם העדיף לפרסם את ספרו בבירת הכנסיה הקתולית, כדי להראות שהקתוליות אינה אוסרת על דיון בתאוריה הקופרניקאית, למרות שהיא אוסרת על הגנה והחזקה בתאוריה.

אך לא כך היה, ברומא נתקל גלילאו בקשיים. המוסדות הכנסיתים לא מיהרו להוציא את הספר לאור ודרשו לערוך בו מספר תיקונים. לאחר חודשיים חזר גלילאו לפירנצה, בעוד ספרו נשאר בידי הצנזור הרומי, אשר ערך עדיין מספר תקונים אחרונים. כחודש אחר כך נפטר הנסיך צ'סי, אשר טיפל בהוצאת הספר ברומא. בשל מגפה, הדרכים לרומא היו חסומות ובשל כך נאלץ גלילאו להשאר בפירנצה ללא יכולת לטפל בהוצאת הספר. גלילאו העדיף להוציא את הספר בפירנצה, לצורך כך עליו היה להעביר את האחריות להוצאת הספר מהצנזורה ברומא לצנזורה בפירנצה, בשל חסימת הדרכים לרומא לא ניתן היה להעביר את כתב היד כולו. בסופו של דבר אושר הספר בפירנצה בהתאם להוראות מרומא.

בהוראת הצנזורה מרומא שינה גלילאו את שם הספר "דיאלוג על גאות ושפל, הכולל השלכות של המערכת הקופרניקאית" לשמו הידוע - "הדיאלוג אודות שתי מערכות העולם המרכזיות: התלמאית והקופרניקאית", זאת על מנת להדגיש כי הספר דן רק בהשוואה תאורטית בין שתי המערכות. הצנזור וגלילאו ניסחו פתח דבר, בו הובהר כי הספר אינו טוען כי הארץ אכן נעה, אלא רק מראה כי הטעונים הקופרניקאים משכנעים יותר מהטיעונים האריסטוטלים בזכות הארץ הנחה. אולם הטיעון הדתי עומד מעל טיעונים פיזקליים אלה. לטענתו נועד הספר להראות כי ההחלטה הכנסיתית נגד התאוריה הקופרניקאית אינה נובעת מהבנה מוטעת של האסטרונומיה, אלא משקולי אמונה. בסיום הספר מציג גלילאו את טענת האפיפיור - אורבנוס ה-VIII לפיו הבנת האדם תמיד מוגבלת. האדם לא יכול להשיג לעולם ידיעה ודאית, ולכן לא יוכל להוכיח כי התופעות הנצפות מקורן בהכרח בתנועת הארץ. מכך למרות שהתאוריה הקופרניקאית נראית לאדם משכנעת יותר, הארץ אכן נחה במרכז השמים כפי שידוע מכתבי הקודש. בחלקיו הפנימיים של הספר לא מוזכרות טענות אלה, אלא רק הטענות הפיזקליות בזכות תנועת הארץ.
בקיץ 1631 כשנה לאחר סיום כתיבתו, אושר הספר לפרסום בפירנצה והודפס בפברואר 1632. עם פרסומו, הספר זכה להצלחה ולהערכה רבה ומאידך החלו להשמע תלונות על הספר, אשר הובילו למשפט נגד גלילאו.

קראו עוד:

"הפיזיקה" של אריסטו
הדיאלוג אודות שתי מערכות העולם הראשיות התלמאית והקופרניקאית
כתיבת ופרסום - "הדיאלוג אודות שתי מערכות העולם הראשיות" (פריט זה)
האיסור על התאוריה הקופרניקאית

ביבליוגרפיה:
כותר: כתיבת ופרסום - "הדיאלוג אודות שתי מערכות העולם הראשיות"
שם  האתר: אנדריאה Andrea
בעלי זכויות : אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור: אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הערות: 1. פרופ' דוד חן - מנהל המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי.
2. דר' דוד מיודוסר - מנהל המעבדה לטכנולוגית ידע.
3. דר' אביגיל אורן - מנהלת הפרוייקט - "דעמיין".
4. אורלי להב - מרכזת הפרוייקט.
5. קבוצת המחקר והפיתוח : דר' אביגיל אורן, דר' דוד מיודוסר, דר' גיל עמית, אורלי להב, שאול קציר.