הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > מטאורולוגיה [אקלים ומזג האוויר] > השפעות האדם > זיהום אוירעמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > אוויר > זיהום אוויר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתריכוז תחמוצות החנקן בתל-אביב – יפו ביום הכיפורים וכן ביום שלפניו וביום שאחריו, בשנת 2001ריכוז תחמוצות החנקן בתל-אביב – יפו ביום הכיפורים וכן ביום שלפניו וביום שאחריו, בשנת 2001

גרף המציג את ריכוז תחמוצות החנקן בתל-אביב – יפו ביום הכיפורים בהשוואה ליום שלפניו וליום שאחריו, בשנת 2001. הגרף מראה באופן ברור כי זיהום האוויר נובע ברובו מתנועת כלי הרכב בכבישים, וכאשר זו נפסקת (ביום הכיפורים), רמת הזיהום יורדת כמעט לאפס.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה איכות הסביבה בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: ריכוז תחמוצות החנקן בתל-אביב – יפו ביום הכיפורים וכן ביום שלפניו וביום שאחריו, בשנת 2001
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית