הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > אוויר > זיהום אוויר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפליטת גופרית דו-חמצנית מתחנות הכוח, 2000-1991 (גר' לקוט"ש)פליטת גופרית דו-חמצנית מתחנות הכוח, 2000-1991 (גר' לקוט"ש)

גרף המציג את פליטת הגופרית הדו - חמצנית מתחנות הכוח בין השנים 2000-1991. אפשר לראות שבשנים אלו ירדה פליטת הגופרית הדו - חמצנית מ7.5 גרם לקוט"ש ל- 4.1 גרם לקוט"ש. זאת בעקבות פעולות שונות שנקטה חברת החשמל כדי להקטין את כמות המזהמים הנפלטים לאוויר.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה איכות הסביבה בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: פליטת גופרית דו-חמצנית מתחנות הכוח, 2000-1991 (גר' לקוט"ש)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית