הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > פסולת עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > פסולת ומחזור
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכמות הפסולת המוצקה לנפש ליום בישראל, 2002 (לפי מחוזות)כמות הפסולת המוצקה לנפש ליום בישראל, 2002 (לפי מחוזות)

דיאגרמת עמודות המציגה את כמות הפסולת המוצקה לנפש ליום לפי המחוזות בישראל. מן הדיאגרמה אפשר לראות שמחוז תל אביב הוא המחוז שבו כמות הפסולת המוצקה לנפש ליום היא הגבוהה ביותר, ובמחוז יהודה ושומרון היא הנמוכה ביותר.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה איכות הסביבה בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: כמות הפסולת המוצקה לנפש ליום בישראל, 2002 (לפי מחוזות)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית