הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > נופים ושטחים פתוחים עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שטחים פתוחים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהיחס בין שטחים פתוחים לשטחים בנויים במחוזות ישראל, 1998 (באחוזים)היחס בין שטחים פתוחים לשטחים בנויים במחוזות ישראל, 1998 (באחוזים)

דיאגרמת עמודות המציגה את אחוז השטחים הפתוחים ביחס לשטחים הבנויים, בישראל בשנת 1998. מן הדיאגרמה אפשר לראות שבמחוז הדרום נמצא אחוז השטחים הפתוחים הגדול ביותר - 98% הם שטחים פתוחים ורק 2% מהשטח הכולל הם שטחים בנויים. יחס דומה קיים במחוז הצפון, שבו 93% מהשטחים פתוחים, ו-7% בנויים. במחוז תל-אביב המצב שונה לחלוטין, שם 68% הם שטחים בנויים, ורק 32% הם שטחים פתוחים.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה איכות הסביבה בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: היחס בין שטחים פתוחים לשטחים בנויים במחוזות ישראל, 1998 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית