הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > נופים ושטחים פתוחים עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שטחים פתוחים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהיקף השטחים הפתוחים לנפש במחוזות ישראל, 1998 (במ"ר לנפש)היקף השטחים הפתוחים לנפש במחוזות ישראל, 1998 (במ"ר לנפש)

דיאגרמת עמודות המציגה את היקף השטחים הפתוחים לנפש לפי המחוזות השונים בישראל. אפשר לראות שהיקף השטחים הפתוחים במחוז הדרום גדול לאין שיעור מזה שבמחוזות האחרים של ישראל.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה איכות הסביבה בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: היקף השטחים הפתוחים לנפש במחוזות ישראל, 1998 (במ"ר לנפש)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית